κατη

1 Χρόνος Κασετόφωνο

1 χρόνος.
100 κασέτες.

5000 τραγούδια.

50000 ακροατές.

Σας ευχαριστώ.