κατη

Άφησε με να'ρθω μαζί σου.

Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, μονάχος στη δόξα και το θάνατο.
 Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί.
 Άφησε με να'ρθω μαζί σου..