κατη

Troubleshooting


Αν οι κασέτες παρουσιάζουν προβλήματα αναπαραγωγής, 
πχ προσπερνάνε τα κομμάτια,
 δοκιμάστε να κάνετε εκκαθάριση ιστορικού του Browser που χρησιμοποιείτε.