κατη

Κωνσταντίνος Καβάφης - Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1863 - Αλεξάνδρεια, 29 Απριλίου 1933