Το Σάουντρακ Των Μελλοντικών Σου Αναμνήσεων


  Δημοφιλείς : 
________________________________________________________________________________________________


  Νέες Κασέτες : 
________________________________________________________________________________________________


  Προτεινόμενες : 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Τι τραγούδι να σου πω που να'χει αέρα;
Σαν κι αυτά μες τις κασέτες που'χουν λιώσει.
________________________________________________________________________________________________