κατη

Φυσάει Κόντρα


Ο καθένας ονειρεύεται να αλλάξει τον κόσμο, 
αλλά κανένας δεν έχει σκοπό ν' αλλάξει τον εαυτό του.