κατη

Χάρτης Κασετόφωνου

Που παίζει Κασετόφωνο;Προβολή Χάρτης Κασετόφωνου σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Αν στον χώρο σας ακούγεται το Κασετόφωνο και επιθυμείτε να μπει στο χάρτη, 
επικοινωνήστε μαζί μου στο παρακάτω email : 
kasetophono@gmail.com