κατη

Τόσο μακριά και τόσο κοντά

"όταν θα έρθουμε στο Πόρτο θα την ακούμε μαζί"